Întoarce-ne inima spre evanghelie!

Anul acesta sărbătorim 500 de ani de la începutul Reformei Protestante. Reformatorii au luptat, iar unii au plătit chiar cu viața, pentru adevărurile de bază ale Evangheliei lui Isus Hristos, adevăruri care fuseseră îngropate și ascunse în secole de tradiție omenească. Cu acestă serie de mesaje și noi ne amintim acele adevăruri atât de importante ale credinței noastre.

site-predici-final

Dumnezeu e vrednic de toată admirația noastră

29 Octombrie 2017 | Predicator: Marius Mezin | Pasaj: Romani 11:33-36

Întoarce-ne inima spre Hristos

22 Octombrie 2017 | Predicator: Vlad Oara | Pasaj: Romani 8:28-39

Întoarce-ne inima spre har

8 Octombrie 2017 | Predicator: Marius Mezin | Pasaj: Romani 5:1-21

Dumnezeu te acceptă numai prin credință

1 Octombrie 2017 | Predicator: Marius Mezin | Pasaj: Romani 3:9-4:25

Întoarce-ne inima spre Scripturi!

24 Septembrie 2017 | Predicator: Marius Mezin | Pasaj: Romani 1:16-17