Ce Facem

Misiunea noastră este glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea Marii Trimiteri a Domnului Isus Cristos, facerea de ucenici (Matei 28:19-20)

CUM ARATĂ UN UCENIC AUTENTIC AL LUI ISUS?
La Harvest Metanoia definim ucenicia în contextul a trei relații importante
I. RELAȚIA CU ISUS
Ucenicul își extrage viața din Isus [Ioan 15:1-11]
Îl admiră pe Isus
ascultă Cuvantul lui Isus
vorbește cu Isus
împlinește voia lui Isus
II. RELAȚIA CU ALȚTI CREDINCIOȘI
Ucenicul iubește comunitatea lui Isus [Ioan 13:34-35] 
slujește
iartă
contribuie cu darurile sale
III. RELAȚIA CU LUMEA
Ucenicul manifestă viața lui Isus [Matei 5:13-16]
proclamă mesajul lui Isus
arată dragostea lui Isus