Ce Credem

Tu însă să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă (Titus 2:1 NTR)

 • Dumnezeu

  Noi credem într-un singur Dumnezeu adevărat (Ioan 17:3), Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20).

  El este creatorul tuturor lucrurilor (Apoc. 4:11) și susține toate lucrurile prin puterea Cuvântului Său (Evrei 1:3).

  În El avem viața mișcarea și ființa (Fapte 17:28). El este Dumnezeul adevărului și în El nu există nedreptate.

  El este drept (Deut. 32:4) și El va judeca lumea (Psalm 9:8).

  Noi credem că Dumnezeirea există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceștia trei sunt un singur Dumnezeu, toți au aceeași natură, atribute și perfecțiune și sunt la fel de vrednici de onoare, încredere și ascultare (Marcu 12:29, Ioan 1:1-4, Matei 28:19-20, Fapte 4:3-4).

 • Isus Cristos

  Noi credem în divinitatea absolută a Domnului Isus Cristos

  Noi credem că El este manifestarea lui Dumnezeu în trup.

  Credem că a fost conceput prin Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria.

  Noi credem că Isus a fost 100% om și 100% Dumnezeu (Ioan 1:1, 14, 18; Ioan 14:8-9; 1 Tim. 3:16)

 • Duhul Sfânt

  Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt este să Îl glorifice şi înalţe pe Domnul Isus Cristos  (Ioan 16:14).

  Duhul Sfânt regenerează pe păcătos prin credinţa în Cristos, îl botează pe credincios în Trupul al cărui Cap este Cristos.

  Duhul Sfânt locuieşte, călăuzeşte, instruieşte, umple, mângâie şi împuterniceşte pe credincios să trăiască o viaţă evlavioasă (Marcu 13:11, Ioan 14:26, Ioan 16:13, Romani 5:5, 1 Corinteni 3:16).

  Duhul Sfânt convinge lumea cu privire la păcat, cu privire la neprihănirea cerută de Dumnezeu şi cu privire la judecata viitoare (Ioan 16:8-11).

  Deşi Scriptura nu precizează care daruri ale Duhului Sfânt au încetat, ea spune totuşi că darurile asigură buna funcţionare a trupului şi slujirea specifică a fiecărei biserici locale.

  În Biserica Harvest Metanoia Brăila nu încurajăm manifestarea publică a darurilor spirituale care pot fi categorisite ca fiind “semne şi minuni “. Mai degrabă, accentuăm ca fiind importantă dragostea şi pasiunea cu care se manifestă darurile ce zidesc trupul bisericii locale (Ioan 16:8, 13:15, Tit 3:5, Efeseni 1:22, 4:11-12, Romani 8:9-17, 12:4-8, 1 Corinteni 3:16, 12:4-5, 12:11-13, 12:19, Galateni 5:25, Evrei 4:1-4, 2 Corinteni 12:12).

 • Scripturile

  Noi credem că Scripturile Vechiului şi Noului Testament sunt inspirate de Dumnezeu şi inerante în scrierile originale.

  Noi credem că toate cele şaizeci şi şase de cărţi ale Bibliei formează împreună revelaţia completă şi sufiecientă a lui Dumnezeu, şi reprezintă şi exprimă autoritatea lui Dumnezeu pentru viaţa şi evlavie (Psalmul 119:97-104; Psalmul 119:160; Matei 5:18; Ioan 5:46-47; Ioan 10:35; 2 Timotei 3:15-16).

 • Omul

  Noi credem că omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu ca o fiinţa curată, dar că a intrat sub mânia lui Dumnezeu alegând păcatul şi fărădelegea.

  În consecinţă toţi oamenii sunt păcătoşi.

  Toţi oamenii sunt păcătoşi, nu doar prin moştenirea de la părinţii noştri, Adam şi Eva, dar şi în urma propriilor alegeri şi, prin urmare, toţi sunt sub condamnarea Legii lui Dumnezeu.

  Noi credem că toţi oamenii, fără excepţie sunt căzuţi şi au nevoie de un Mântuitor (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19; Romani 1:18, 1:32).

 • Mântuirea

  Noi credem că Domnul Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre potrivit cu Scriptura, ca ispășire înlocuitoare în dreptul nostru și că mântuirea nu se găsește altundeva decât în Isus Cristos. Înainte de creație, Dumnezeu i-a ales pe aceia care vor fi mântuiți și le-a acordat harul Său nemeritat numai pe baza voii Sale suverane bune.

  Moartea pe cruce a lui Isus Cristos este singura plată completă pentru păcate, satisfăcând deplin mânia dreaptă a lui Dumnezeu, pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat prin pocăință și își pune credința numai în Cristos și numai în harul Lui.

  La mântuire, fiecare persoană este făcută o nouă creație prin Duhul Sfânt, declarată dreaptă (îndreptățită) înaintea lui Dumnezeu și pecetluită pentru totdeauna în calitate de copil adoptat al lui Dumnezeu. Credința autentică crește în ascultare și iubire față de Isus Cristos, printr-o viață dornică să-L slăvească pe Dumnezeu și perseverează până la sfârșit, prin toate dificultățile ivite (Romani 8:37-39; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 12:13).

 • Învierea

  Noi credem în învierea fizică a Domnului Isus Cristos, în înălţarea Sa la cer şi în mijlocirea Sa ca Mare Preot pentru cei credincioşi (Fapte 1:3; Fapte 1:9; Evrei 7:25-26).

 • A doua venire a lui Cristos, Raiul și Iadul

  Noi credem în revenirea personală şi glorioasă a Domnului Isus Cristos (1 Tesaloniceni 4:13-18).

  Noi credem în învierea fizică a tuturor celor ce au murit, atât credincioşi cat şi necredincioşi.

  Cei mântuiţi vor învia pentru viaţa veşnică în ceruri (Matei 25:34; Ioan 14:2; 2 Corinteni 5:1; Apocalipsa 2:7).

  Cei păcătoşi vor învia pentru chinul conştient etern din iad, în separare totală şi definitivă de Dumnezeu (Matei 8:12; Matei 10:28; Matei 13:49-50; Marcu 9:47-48; Luca 12:5; Apocalipsa 21:8).

 • Biserica

  În urma acceptarii lui Cristos ca Domn şi Mântuitor, un credincios devine parte a Trupului lui Cristos, care este biserica.

  Există o singură biserică universală formată din toţi cei care (oriunde şi în toate veacurile) au recunoscut pe Isus Cristos ca Domn şi Măntuitor.

  Scripturile poruncesc credincioşilor să se adune împreună pentru închinare, rugăciune şi zidire prin exercitarea talentelor şi darurilor spirituale, pregătindu-se astfel să facă ucenici pentru extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu în lume (Efeseni 5:23; Romani 12:1; Fapte 2:42-46; 1 Corinteni 14:26; Matei 28:18-20).

  Oriunde se adună poporul lui Dumnezeu trebuie să existe slujitori care să supravegheze şi să sprijine lucrarea bisericii.

  Toţi membrii bisericii trebuie să lucreze împreună în dragoste şi unitate în vederea glorificării lui Cristos (Efeseni 4:16).

 • Misiunea

  Înţelegând că Împărăţia lui Cristos este mai mare decât oricare adunare locală, credem că Biserica Harvest Metanoia Brăila trebuie să fie implicată tot timpul în extinderea Împărăţiei lui Hristos în lume, prin facere de ucenici (Matei 28:19-20).

Doctrine

Our core doctrine regarding the foundations of our faith

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum,

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum,

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum,

doctrine2

Go and Make
Disciples